Site internet du Service Départemental d'Incendie et de Secours

L'ARTICLE

Témoignage de remerciements de M. François Orlandi, Président du CD 2B, Président du CASDIS.


Témoignage de remerciements de M. François Orlandi, Président du CD 2B, Président du CASDIS.


A Stagione un ghjè  n'ancu compia mà si po digia di, chi a vostra mubilisazione é a vostr'azzione so state determinante é ezempiarie.

A tutti felicitazione é a ringraziavi per a mutivazione chè vo mettite per difende su paese contra u focu.